Ziekenvervoer

Zittend ziekenvervoer

Zittend ziekenvervoer is het vervoer met taxi (met of zonder begeleiding), eigen vervoer of openbaar vervoer (met of zonder begeleiding) dat noodzakelijk is vanwege een medische behandeling.

Vanaf 1 juni 2004 krijgen nog slechts vier groepen patiënten via het ziekenfonds zittend ziekenvervoer vergoed. Dat zijn juist de mensen die niet zelfstandig voor vervoer naar of van hun zorgverlener kunnen zorgen en voor wie de vervoerskosten onredelijk hoog kunnen oplopen vanwege hun ziekte en de frequentie en duur van het vervoer:

Daarnaast bepaalt niet langer de behandelend arts, maar de verzekeraar per geval wat de aangewezen vervoersvorm van vervoer naar en van de zorgverlener is.
De behandelend arts stelt vast of de patiënt tot de doelgroep behoort, waarna de patiënt zijn verzekeraar kan vragen om vergoeding van de kosten van ziekenvervoer.
Per individu stelt de verzekeraar de vervoersvorm en vergoedingsperiode vast.

Via een hardheidsclausule kan de zorgverzekeraar in individuele
gevallen een afwijkende afweging maken.
<<< vorige pagina  

TAXI Jos van de Goor Wachtendonk 202

5403 VA Uden

T: 0413 - 250 245